Mint Arkitektur

OM

Mint är en arkitektbyrå baserad på Gotland som jobbar både lokalt och nationellt. Vi jobbar i flera skalor och skeden av projekt med målet att skapa kvalitativ arkitektur som både är hållbar och fokuserad på att skapa värde för de som ska nyttja den.

Kontor, skolor och bostäder är några former av projekt vi har stor erfarenhet av.

KONTAKT

petra

Petra Lindfors
Arkitekt, SAR/MSA
petra@mintarkitektur.se
070 491 62 41

elias

Elias Broström
Arkitekt, SAR/MSA
elias@mintarkitektur.se
073 094 24 99